Gemmologian Diplomikurssi  2023

Hae Gemmologian Diplomikurssille ja suorita diplomigemmologitutkinto!

Suomen Gemmologinen Seura ry järjestää suomenkielisen gemmologian diplomikurssin, jonka suorittaneet saavat oikeuden käyttää nimikettä diplomigemmologi, D.G.Fin. Kurssille osallistuminen edellyttää gemmologian peruskurssin hyväksyttyä suorittamista. Kurssi järjestetään Espoossa Kelloseppäkoulun tiloissa.

Opetus alkaa tammikuussa 2023 ja lopputentti syyskuussa 2023. Kurssiin kuuluu lähiopetuspäivien (9 kpl) ja tutustumispäivä hiomoon Tampereella, Eräjärven kivimuseoon ja vanhalle kaivosalueelle, lisäksi sekä teoriaa että käytäntöä sisältäviä kotitehtäviä.

Kurssin vetäjinä toimivat Petteri Sten, D.G.Fin, sekä Mari Ruohomäki, D.G.Fin.

Muita kokeneita kouluttajia ovat mm. diplomigemmologit Alf Larsson, Anu Parvela-Säde, Satu Hietala,
Risto Kangasniemi, Mikko Åström, Hanna Silander ja Tarmo Grönqvist.

Diplomikurssilla syvennetään ja harjoitellaan peruskurssilla opittuja asioita sekä teoriassa että käytännössä. Diplomikurssiin kuuluvat käytännön kotitehtävät suoritetaan tutkimalla kiertäviä kivinäytteitä. Kotitehtäväkivien avulla opitaan tekemään havaintoja sekä tutkimaan erilaisilla gemmologisilla tutkimusvälineillä niin hiottuja jalokiviä kuin kiteitäkin. Tulosten ja havaintojen oikeaoppista dokumentointia ja tulkitsemista harjoitellaan kirjoittamalla tutkimusraportteja. Teoriakotitehtävät sekä luennot tukevat oppimista ja valmistavat lopputenttiin.

Diplomikurssin hinta on 2600€, joka sisältää lähiopetuksen ja oppimateriaalin, kotitehtävien ohjauksen ja palautteen.

Kurssilla tarvittavat tutkimusvälineet tulee opiskelijan hankkia itse. Ole ajoissa liikkeellä hankinnoissa, sillä maailmanlaajuisen komponenttipulan johdosta toimituksissa saattaa olla aikatauluviiveitä.

Kurssi on pyritty järjestämään siten, että se voidaan suorittaa työn tai muiden opintojen ohessa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa 300€ varausmaksu. Maksutiedot toimitetaan,
kun Suomen Gemmologinen Seura on käsitellyt ilmoittautumisen.

Tutustuthan huolellisesti koulutustemme yleisiin ehtoihin ennen ilmoittautumista,

lataa tästä pdf-tiedosto: Suomen gemmologinen seura ry Yleiset ehdot

Kurssille otetaan enintään 20 oppilasta. Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on 16.12.2022.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:

Mari Ruohomäki

hannamari.ruohomaki(a)gmail.com