Jäsenyys

Seuran tutkijajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomen Gemmologisen seuran (D.G.Fin), The Gemmological Association and Gem Laboratory of Great Britain´in (FGA) tai vastaavan kansainvälisesti hyväksytyn institution järjestämän gemmologisen koulutuksen loppututkinnon suorittanut henkilö, joka sitoutuu toiminnassaan noudattamaan näitä sääntöjä ja Seuran tekemiä päätöksiä.

Harrastajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminnallaan osoittanut gemmologisen harrastuksensa tai osallistuu oppilaana gemmologiseen kurssitoimintaan. Loppututkinnon suorittaneen harrastajajäsenen on erikseen anottava tutkijajäseneksi pääsyä. Seuralla voi olla myös kannattajajäseniä. Kunniapuheenjohtajakseen Seura voi kutsua toimintaansa ja tarkoitustaan ansiokkaasti edistäneen Seuran puheenjohtajan. Kunniajäseneksi Seura voi kutsua toimintaansa ja tarkoitustaan ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Seuran jäsenyyttä haetaan kirjallisesti sen hallitukselta. Hallitus käsittelee jäsenhakemukset hallituksen kokouksessa, hallitus ei ole velvollinen perustelemaan hakemuksen johdosta tekemäänsä päätöstä. Hakemus on kätevintä osoittaa sähköpostilla osoitteeseen: info(a)gemmoseura.fi

Mikäli haluat erota Suomen Gemmologisesta Seurasta eroamispyynnön voi toimittaa kirjallisesti seuran hallitukselle tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: info(a)gemmoseura.fi

 

Suomen Gemmologinen Seura ry ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenten henkilötietoja käytetään liittyen jäsenmaksuihin, tiedottamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon.

Suostumus henkilötietojen käytöstä on peruutettavissa koska tahansa olemalla yhteydessä Suomen Gemmologiseen Seuraan.