Historia

Suomen Gemmologisen Seuran tarkoituksena on yhteistyössä jalokivi- ja kultasepänalan järjestöjen kanssa olla jalokivistä kiinnostuneiden henkilöiden ja järjestöjen yhdyssiteenä, työskennellä gemmologisen tietouden syventämiseksi, tukea gemmologista tutkimustoimintaa ja huolehtia toimialallaan jäsentensä eduista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, kehittää ja hankkii gemmologisia tutkimusvälineitä, järjestää kokouksia, kursseja, juhlia, näyttelyitä ja retkiä sekä antaa lausuntoja. Lisäksi Seura pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan alan kehittämiseen.

Seuran tutkijajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomen Gemmologisen seuran (D.G.Fin), The Gemmological Association and Gem Laboratory of Great Britain´in (FGA) tai vastaavan kansainvälisesti hyväksytyn institution järjestämän gemmologisen koulutuksen loppututkinnon suorittanut henkilö, joka sitoutuu toiminnassaan noudattamaan näitä sääntöjä ja Seuran tekemiä päätöksiä.

Harrastajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminnallaan osoittanut gemmologisen harrastuksensa tai osallistuu oppilaana gemmologiseen kurssitoimintaan. Loppututkinnon suorittaneen harrastajajäsenen on erikseen anottava tutkijajäseneksi pääsyä. Seuralla voi olla myös kannattajajäseniä. Kunniapuheenjohtajakseen Seura voi kutsua toimintaansa ja tarkoitustaan ansiokkaasti edistäneen Seuran puheenjohtajan. Kunniajäseneksi Seura voi kutsua toimintaansa ja tarkoitustaan ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Seuran jäsenyyttä haetaan kirjallisesti sen hallitukselta. Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan hakemuksen johdosta tekemäänsä päätöstä. Hakemus on kätevintä osoittaa sähköpostilla osoitteeseen: info@gemmoseura.fi