Suomen Gemmologinen Seura

Suomen Gemmologisen Seuran tarkoituksena on yhteistyössä jalokivi- ja kultasepänalan järjestöjen kanssa olla jalokivistä kiinnostuneiden henkilöiden ja järjestöjen yhdyssiteenä, työskennellä gemmologisen tietouden syventämiseksi, tukea gemmologista tutkimustoimintaa ja huolehtia toimialallaan jäsentensä eduista.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, kehittää ja hankkii gemmologisia tutkimusvälineitä, järjestää kokouksia, kursseja, juhlia, näyttelyitä ja retkiä sekä antaa lausuntoja. Lisäksi seura pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan alan kehittämiseen.

 

 

Suomen Gemmologinen Seura ry ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenten henkilötietoja käytetään liittyen jäsenmaksuihin, tiedottamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon.

Suostumus henkilötietojen käytöstä on peruutettavissa koska tahansa olemalla yhteydessä Suomen Gemmologiseen Seuraan.