Koulutus

Suomen Gemmologinen Seura ry järjestää historiansa toisen suomenkielisen gemmologian diplomikurssin, jonka suorittaneet saavat oikeuden käyttää nimikettä diplomigemmologi, D.G.Fin.

Kurssi järjestetään Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin tiloissa. Opetus alkaa lokakuussa 2017 ja lopputentti järjestetään toukokuussa 2018. Kurssiin kuuluu lähiopetuspäivien (11 kpl) ja kaksipäiväisen viikonloppuseminaarin lisäksi sekä teoriaa että käytäntöä sisältäviä kotitehtäviä. Kurssin
vetäjänä toimii Alf Larsson, FGA. Muita kokeneita kouluttajia ovat mm. diplomigemmologit Anu Parvela-Säde, Kimmo Aura, Mikko Åström, Satu Hietala, Tarmo Grönqvist ja Essi Pullinen.

Diplomikurssilla syvennetään ja harjoitellaan peruskurssilla opittuja asioita käytännössä. Peruskurssilla opittiin tunnistamaan jalokivet niiden fysikaalisten ja optisten ominaisuuksien perusteella. Kurssilla käsiteltiin myös tärkeimpiä keinotekoisia jalokivijäljitelmiä ja jalokivien käsittelymenetelmiä. Myös gemmologisten tutkimusvälineiden toimintaperiaatteet, niiden rakenne sekä käyttö käytiin läpi. Diplomikurssiin kuuluvat käytännön kotitehtävät suoritetaan tutkimalla kiertäviä kivinäytteitä. Kotitehtäväkivien avulla opitaan tekemään havaintoja sekä tutkimaan erilaisilla gemmologisilla tutkimusvälineillä niin hiottuja jalokiviä kuin kiteitäkin. Tulosten ja havaintojen oikeaoppista dokumentointia ja tulkitsemista harjoitellaan kirjoittamalla tutkimusraportteja. Teoriakotitehtävät sekä luennot tukevat oppimista ja valmistavat lopputenttiin.

Diplomikurssin hinta on 2400 €, joka sisältää lähiopetuksen ja seminaarin lisäksi oppimateriaalin, kotitehtävien ohjauksen ja palautteen sekä tutkimuskivisetin. Kurssilla tarvittavat tutkimusvälineet tulee opiskelijan hankkia itse. Kurssi on pyritty järjestämään siten, että se voidaan suorittaa työn tai muiden opintojen ohessa. Kurssille osallistuminen edellyttää gemmologian peruskurssin hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa 200 euron varausmaksu, jota ei palauteta peruutuksen sattuessa. Varausmaksun maksuohjeet annetaan erikseen. Kurssimaksun voi maksaa kahdessa erässä syksyllä 2017.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset sähköpostitse:
Kurssin vetäjä Alf Larsson, alf.larsson@jalokivilaboratorio.fi, puh. +358 5059 42060